BUDOVAŤ FARSKÉ SPOLOČENSTVÁ

PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD.  TÉMA III: BUDOVAŤ FARSKÉ SPOLOČENSTVÁ ÚVOD: Manželstvo a rodina ako priority pastorácie  Od čias Druhého vatikánskeho koncilu Katolícka cirkev jasne deklaruje, že seba samu chápe ako eklesiálne communio, čiže cirkevné spoločenstvo. 

PASTORÁLNA TEOLÓGIA A PASTORAČNÁ LÁSKA

PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD.  TÉMA I: PASTORÁLNA TEOLÓGIA A PASTORAČNÁ LÁSKA ÚVOD: Dynamickosť pastorálnej teológie a dôležitosť pastoračnej lásky  Modul obsahuje vstupné informácie z pastorálnej teológie. Analyzuje pojem „pastoračná láska“, ktorý považuje za rozhodujúci v

Vybrané životné cykly

PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT Mgr. Jana Lukáčová, PhD.  TÉMA V: Vybrané životné cykly Narodenie  V islame je narodenie dieťaťa vnímané ako Boží dar. Aj preto by mali byť slová zvolania k modlitbe- adhánu teda aj slová šahády, ktoré sú súčasťou

VIERA MOSLIMOV

PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT Mgr. Jana Lukáčová, PhD.  TÉMA IV: VIERA MOSLIMOV Základné články viery moslimov:  1. viera v Boha 2. viera v anjelov 3. viera v nebeské knihy 4. viera v Božích poslov 5. viera v súdny deň 6. viera v Božiu prozreteľnosť  Základným