BUDOVAŤ FARSKÉ SPOLOČENSTVÁ

PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD.  TÉMA III: BUDOVAŤ FARSKÉ SPOLOČENSTVÁ ÚVOD: Manželstvo a rodina ako priority pastorácie  Od čias Druhého vatikánskeho koncilu Katolícka cirkev jasne deklaruje, že seba samu chápe ako eklesiálne communio, čiže cirkevné spoločenstvo. 

PASTORÁLNA TEOLÓGIA A PASTORAČNÁ LÁSKA

PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD.  TÉMA I: PASTORÁLNA TEOLÓGIA A PASTORAČNÁ LÁSKA ÚVOD: Dynamickosť pastorálnej teológie a dôležitosť pastoračnej lásky  Modul obsahuje vstupné informácie z pastorálnej teológie. Analyzuje pojem „pastoračná láska“, ktorý považuje za rozhodujúci v