EKOLOGICKÁ KONVERZIA

PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT prof. ThDr. Marek Petro, PhD.  PREDMET: Špeciálna morálna teológia – Ekológia (otázky späté najmä so 7. prikázaním Dekalógu) TÉMA V: EKOLOGICKÁ KONVERZIA Encyklika Svätého Otca Františka  Laudato si´  Vyvrcholením snáh koncilových a pokoncilových pápežov v oblasti starostlivosti

SOCIÁLNE PRIATEĽSTVO – NÁJDENIE SPRÁVNEJ ROVNOVÁHY MEDZI DVOJAKOU MORÁLNOU POVINNOSŤOU: CHRÁNIŤ PRÁVA VLASTNÝCH OBYVATEĽOV A ZARUČIŤ POMOC A PRIJATIE MIGRANTOV

PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT prof. ThDr. Marek Petro, PhD.  PREDMET: Špeciálna morálna teológia – Sociálna náuka Cirkvi (otázky späté najmä so 7. a 8. prikázaním Dekalógu) TÉMA III: SOCIÁLNE PRIATEĽSTVO – NÁJDENIE SPRÁVNEJ ROVNOVÁHY MEDZI DVOJAKOU MORÁLNOU POVINNOSŤOU: CHRÁNIŤ PRÁVA VLASTNÝCH