DOKAZOVANIE AUTENTICITY KATOLÍCKEHO KRESŤANSTVA

PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD.  TÉMA II: DOKAZOVANIE AUTENTICITY KATOLÍCKEHO KRESŤANSTVA ÚVOD: Nutnosť garancie autentického tradovania kresťanstva  Keďže kresťanstvo je Boží projekt na záchranu človeka, nutne musí byť funkčný. K funkčnosti takéhoto projektu je absolútne nevyhnutné,

DOKAZOVANIE AUTENTICITY KATOLÍCKEHO KRESŤANSTVA

PERMANETNÁ FORMÁCIA ABSOLVENTOV TEOLOGICKÝCH FAKÚLT doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD.  TÉMA II: DOKAZOVANIE AUTENTICITY KATOLÍCKEHO KRESŤANSTVA ÚVOD: Nutnosť garancie autentického tradovania kresťanstva  Keďže kresťanstvo je Boží projekt na záchranu človeka, nutne musí byť funkčný. K funkčnosti takéhoto projektu je absolútne nevyhnutné,